Câu 4 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Trong thực tế đã có ứng dụng nào làm quả chín nhanh hay chín chậm? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng hoocmôn thực vật hoặc các điều kiện ngoại cảnh.

Lời giải chi tiết

Những ứng dụng làm quả chín nhanh và chín chậm:

- Dùng êtilen (do đất đèn sản sinh ra) làm quả chín nhanh.

- Để nơi lạnh, nơi nhiều CO2 làm quả chín chậm.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài