Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm sinh sản hữu tính

Lời giải chi tiết

Sinh sản hữu tính là hình thức tạo cơ thể mới do có sự kết hợp của hai giao tử (n) mang tính đực (tinh trùng) và tính cái (trứng) thông qua sự thụ tinh.

Sự thụ tinh tạo nên hợp tử (2n). Hợp tử phát triển thành cơ thể mới. Nó khác sinh sản vô tính là có giao tử, kết hợp giao tử đực và giao tử cái, thụ tinh tạo thành hợp tử (sinh sản vô tính không có sự kết hợp giữa yếu tố đực với yếu tố cái).

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài