Quan sát hình 18.1 và nêu rõ đặc điểm tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các động vật đại diện.

Quan sát hình 18.1 và nêu rõ đặc điểm tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các động vật đại diện.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình 18.1 và nêu rõ đặc điểm tiến hóa của hệ tuần hoàn qua các động vật đại diện.

Lời giải chi tiết

- Thân mềm, chân khớp: Có hệ tuần hoàn hở

- Giun đốt: Hệ tuần hoàn kín, nhưng đơn giản.

- Cá: Tim 2 ngăn, 1 vòng tuần hoàn

- Ếch: Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, máu đi nuôi cơ thể là máu pha.

- Bò sát: Tim 3 ngăn và vách ngăn chưa hoàn chỉnh, 2 vòng tuần hoàn.

- Chim và thú: Tim 4 ngăn hoàn chỉnh với 2 vòng tuần hoàn lớn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close