Câu 3 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày sự tiến hóa thể hiện ở cấu tạo của hệ tuần hoàn giữa các lớp trong ngành ĐVCXS. 

Lời giải chi tiết

Sự tiến hóa về cấu tạo hệ tuần hoàn của các lớp động vật có xương sống được thể hiện ở bảng sau:

Cơ quan

Lưỡng cư

Bò sát

Chim

Thú

Tim

2 ngăn

(1 TT, 1 TN)

3 ngăn

(1 TT, 2 TN)

3 ngăn (trừ cá sấu)

(1 TT, 2 TN)

4 ngăn

(2 TT, 2 TN)

4 ngăn

(2 TT, 2 TN)

Vòng tuần hoàn

1 vòng

2 vòng

2 vòng

2 vòng

2 vòng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close