Hãy thể hiện các thông tin trên dưới dạng sơ đồ đơn giản.

Hãy thể hiện các thông tin trên dưới dạng sơ đồ đơn giản.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy thể hiện các thông tin trên dưới dạng sơ đồ đơn giản. 

Lời giải chi tiết

Hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 18. Tuần hoàn
Quảng cáo
list
close
Gửi bài