Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 11 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ sơ đồ và trình bày sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và tuần hoàn kín.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hệ tuần hoàn hở có một đoạn máu đi ra khỏi mạch máu và trộn lẫn các dịch mô, máu lưu thông dưới áp lực thấp và chảy chậm.

Hệ tuần hoàn kín có máu lưu thông trong mạch kín dưới áp lực cao hoặc trung bình, máu chảy nhanh.

Lời giải chi tiết

Hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kínLoigiaihay.com

Quảng cáo
close