Phương pháp giải bài tập về tính tương đối của chuyển động – công thức cộng vận tốc.

Tổng hợp cách giải bài tập về cách xác định vận tốc tuyệt đối, tương đối và kéo theo hay và chi tiết

Quảng cáo

Dạng bài: Xác định vận tốc tuyệt đối, vận tốc tương đối, vận tốc kéo theo

Bước 1: Xác định các hệ quy chiếu

- Hệ quy chiếu đứng yên là hệ quy chiếu gắn với vật đứng yên.

- Hệ quy chiếu chuyển động là hệ quy chiếu gắn với vật có vật khác chuyển động trong nó.

Bước 2: Gọi tên các vật

Số 1: vật chuyển động

Số 2: hệ quy chiếu chuyển động

Số 3: hệ quy chiếu đứng yên

Bước 3: Xác định các đại lượng \({v_{13}};{v_{12}};{v_{23}}\)

\({v_{13}}\): vận tốc tuyệt đối

\({v_{12}}\): vận tốc tương đối

\({v_{23}}\): vận tốc kéo theo 

Bước 4: Vận dụng công thức cộng vận tốc

\(\overrightarrow {{v_{13}}}  = \overrightarrow {{v_{12}}}  + \overrightarrow {{v_{23}}} \)

+ Khi cùng chiều: \({v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}}\)

+ Khi ngược chiều: \({v_{13}} = {v_{12}} - {v_{23}}\)

Quãng đường: \(s = {v_{13}}.t\)  

Bài tập ví dụ: Hai xe máy của A và B cùng chuyển động trên đoạn đường cao tốc, thẳng với vận tốc vA = 45 km/h, vB = 65 km/h. Xác định vận tốc tương đối (độ lớn và hướng) của A so với B.

a) Hai xe chuyển động cùng chiều

b) Hai xe chuyển động ngược chiều

Hướng dẫn giải

Gọi số 1: A; số 2: B; số 3: mặt đường

Suy ra:

v12: là vận tốc của A đối với B

v13: là vận tốc của A đối với mặt đường

v23: là vận tốc của B đối với mặt đường

a) Khi hai xe chuyển động cùng chiều: \({v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}} \\\Rightarrow {v_{12}} = {v_{13}} - {v_{23}} = 45 - 65 =  - 20km/h\)

suy ra: hướng của \(\overrightarrow {{v_{12}}} \) ngược lại với hướng chuyển động của hai xe. Độ lớn là 20 km/h

b) Khi hai xe chuyển động ngược chiều: \({v_{13}} = {v_{12}} - {v_{23}} \\\Rightarrow {v_{12}} = {v_{13}} + {v_{23}} = 45 + 65 = 110km/h\)

suy ra: hướng của \(\overrightarrow {{v_{12}}} \) theo hướng của xe A. Độ lớn là 110 km/h. 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close