Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Tóm tắt mục II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX- Đầu thế kỉ XX

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục II

II. Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX – đấu thế kỉ XX

- Cuộc vận động Duy tân (1898), Khang Hữu Vi và Lương Khả Siêu chủ trương. Cuộc cải cách thất bại vì lực lượng của phái Duy tân quá yếu.

- Phong trào Nghĩa Hòa đoàn, nghĩa quân tiến công sứ quán nước ngoài ở Bắc Kinh. Liên quân 8 nước kéo vào Bắc Kinh, Nghĩa Hòa đoàn thất bại.

Lược đồ diễn biến phong trào Nghĩa Hoà đoàn

ND chính

Nét chính phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX: cuộc vận động Duy tân, phong trào Nghĩa Hòa đoàn,...

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 

Loigiaihay.com 

Quảng cáo
close