Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính diễn biến của Cách mạng Tân Hợi?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Dựa theo lược đồ, trình bày một vài nét chính về diễn biến của Cách mạng Tân Hợi.

Lược đồ cách mạng Tân Hợi

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 61, 62 để trả lời.

Lời giải chi tiết

 * Vài nét về diễn biến của Cách mạng Tân Hợi:

- Tháng 8-1905, Tôn Trung Sơn thành lập Trung Quốc Đồng minh hội và đề ra Học thuyết Tam dân.

- Ngày 10-10-1911, dưới sự lãnh đạo của Đồng minh hội, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương.

- Phong trào cách mạng lan rộng nhanh chóng sang tất cả các tỉnh miền Nam từ Quảng Đông, Quảng Tây đến Tứ Xuyên và lên đến miền Bắc.

- Ngày 29-12-1911, chính phủ lâm thời được thành lập ở Nam Kinh, tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc.

- Tháng 2-1912, Viên Thế Khải, vốn là một đại thần nhà Thanh, lên làm Tổng thống, thay Tôn Trung Sơn. Cách mạng coi như kết thúc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close