Phân tích những thế mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta

Giải bài tập Bài 1 trang 76 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Phân tích những thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Kiến thức mục 1, bài 17, trang 73 SGK Địa lí 12 => liên hệ các tác động về 3 mặt: kinh tế - xã hội - môi trường.

- Phương pháp: phân tích, liên hệ thực tiễn

Lời giải chi tiết

a) Thế mạnh

- Nguồn lao động dồi dào: dân số hoạt động kinh tế chiếm tỉ lệ lớn (có tới 45,0 triệu lao động năm 2008). Mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động, đây là nguồn nhân lực vô cùng quan trọng để phát triển kinh tế.

- Chất lượng nguồn lao động tăng lên:

+  Lao động qua đào tạo tăng lên từ 12,3% (1996) lên 25% (2005).

+ Người lao động cần cù, sáng tạo, tiếp thu nhanh các thành tựu khoa học kĩ thuật, có kinh nghiệm sản xuất phong phú được tích lũy qua nhiều thế hệ (về sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp...).

- Tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm đang giảm.

- Cơ cấu lao động đang có sự chuyển dịch theo hướng tích cực trong cơ cấu lao động theo khu vực và thành phần kinh tế.

b) Hạn chế :

- So với yêu cầu hiện nay lực lượng lao động có trình độ vẫn còn mỏng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lí, công nhân kĩ thuật lành nghề còn thiếu nhiều.

- Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn cao.

- Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế còn chuyển dịch chậm.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Lao động và việc làm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài