Từ bảng 17.4, nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo nông thôn và thành thị nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 75 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Từ bảng 17.4, nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực nông thôn và thành thị nước ta ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét xu hướng thay đổi tỉ lệ lao động ở các khu vực.

Lời giải chi tiết

- Tỉ lệ lao động ở nông thôn còn cao, tuy nhiên hiện nay đang có xu hướng giảm dần từ 79,9% (1996) xuống 75% (2005).

- Tỉ lệ lao động ở thành thị thấp nhưng đang có xu hướng tăng lên khá nhanh từ 20,1% (1996) lên 25% (2005).

⟹ Sự thay đổi này phù hợp với quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 17. Lao động và việc làm
Gửi bài tập - Có ngay lời giải