Từ bảng 17.4, nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo nông thôn và thành thị nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 75 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Từ bảng 17.4, nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực nông thôn và thành thị nước ta ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét xu hướng thay đổi tỉ lệ lao động ở các khu vực.

Lời giải chi tiết

- Tỉ lệ lao động ở nông thôn còn cao, tuy nhiên hiện nay đang có xu hướng giảm dần từ 79,9% (1996) xuống 75% (2005).

- Tỉ lệ lao động ở thành thị thấp nhưng đang có xu hướng tăng lên khá nhanh từ 20,1% (1996) lên 25% (2005).

⟹ Sự thay đổi này phù hợp với quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 17. Lao động và việc làm
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài