Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri

Tóm tắt mục III. Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Nội chiến ở Pháp

- Từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri. Đến đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài phía tây và phía nam bị quân Véc-xai chiếm lại.

- Ngày 20/5, quân Véc-xai tổng tấn công vào thành phố. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, đến ngày 28/5, lịch sử gọi là “Tuần lễ đãm máu”.

Mục 2

2. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri

* Ý nghĩa:

- Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền tư sản.

- Lập nhà nước kiểu mới - nhà nước vô sản.

Cuộc chiến đấu trên chiến lũy

* Nguyên nhân thất bại:

- Do không có chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.

- Vô sản Pari còn yếu.

- Chủ nghĩa tư bản Pháp còn mạnh

- Thiếu một chính đảng Mác-xít lãnh đạo.

- Chưa liên minh với nông dân.

ND chính

Nội chiến ở Pháp. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri.

Sơ đồ tư duy Công xã Pa-ri 1871

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close