Những yếu tố văn hoá truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào ?

Giải bài tập 2 trang 40 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 33, 34, 35 liên hệ trả lời.

Lời giải chi tiết

- Những yếu tố văn hóa truyền thống Ấn Độ ảnh hưởng ra bên ngoài:

+ Phật giáo và Hin-đu giáo

+ Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc nhất là đền chùa, lăng mộ, tượng Phật,...

+ Chữ viết ( chữ Phạn).

+ Văn học.

- Văn hóa truyền thống Ấn Độ được truyền bá rộng rãi đến nhiều nơi: các nước ở khu vực Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam), Trung Quốc,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài