Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn ?

Giải bài tập 2 trang 132 SGK Lịch sử 10. Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân

Quảng cáo

Đề bài

Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân đầu thời Nguyễn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 130, 131 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Chế độ phong kiến nhà Nguyễn khủng hoảng.

- Hiện tượng tham nhũng, sách nhiễu, địa chủ, cường hào ức hiếp nhân dân phổ biến.

- Nhà nước huy động sức người, sức của vào việc xây dựng kinh thành, lăng tẩm,...

- Thiên tai, hạn hán làm cho mất mùa đói kém thường xuyên xảy ra.

=> Đời sống nhân dân cùng cực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close