Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

Giải bài tập 2 trang 140 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 139, 140  để phân tích, so sánh và đưa ra nét mới.

Lời giải chi tiết

Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập:

- Yêu nước không chỉ là chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn phải ra sức xây dựng và phát triển kinh tế. Ý thức vươn lên xây dựng và phát triển nền kinh tế tự chủ đậm đà bản sắc dân tộc.

- Tinh thần đoàn kết, chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc.

- Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị tiến bộ, yêu nước gắn liền với thương dân.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài