Những nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 122 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Những nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 121 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Các tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp được phát huy, tôn trọng như thờ cúng tổ tiên, tôn thờ những người có công với làng với nước, nhất là những người có công lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

- Bên cạnh chùa chiền, các nhà thờ đạo, những đền thờ, lăng miếu được xây dựng ở nhiều nơi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close