Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 42 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li:

1. Hoàn cảnh ra đời:

- Do sự phân tán đã không đem lại sức mạnh thống nhất để chống lại cuộc tấn công của người Hồi giáo gốc Thổ.

- Năm 1055, người Thổ đánh chiếm Bát-đa lập nên vương triều Hồi giáo ở vùng Lưỡng Hà.

- Người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành chinh chiến vào đất Ấn Độ, lập nên vương quốc Hồi giáo Ấn Độ gọi là Vương triều Hồi giáo Đê-li.

2. Chính sách thống trị:

- Trong hơn 300 năm tồn tại và phát triển, Vương triều Hồi giáo Đê-li đã truyền bá, áp đặt Hồi giáo vào những cư dân theo Phật giáo và Hinđu giáo.

- Tự dành cho mình quyền ưu tiên về ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

- Mặc dù đã cố gắng thi hành nhiều chính sách mềm mỏng để giữ yên đất nước, nhưng sự phân biệt sắc tộc và tôn giáo không thể làm tan đi nỗi bất bình của nhân dân.

3. Vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li:

- Kinh đô Đê-li được xây dựng trở thành “một trong những thành phố lớn nhất thế giới” ở thế kỉ XIV.

- Bước đầu tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông - Tây.

- Hồi giáo có cơ hội được truyền bá đến một số nước ở Đông Nam Á.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close