Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn

Tóm tắt mục 2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn

* Khó khăn:

- Lực lượng chưa lớn mạnh.

- Nhà Minh áp đặt bộ máy cai trị lâu dài.

- Nhiều lần bị quân Minh tấn công, bao vây.

+ Năm 1418, Nghĩa quân phải rút lên núi Chí Linh lần 1.

+ Quân Minh huy động quân bắt Lê Lợi, Lê Lai liều chết cứu chủ tướng.

+ Năm 1421, quân Minh mở cuộc càn quét buộc nghĩa quân rút lên núi Chí Linh lần 2, nghĩa quân trải qua nhiều khó khăn.

* Biện pháp giải quyết:

- Năm 1423, Lê Lợi quyết định hoà hoãn với quân Minh .

- Năm 1424 quân Minh trở mặt tấn công => rút lên núi Chí Linh lần 3 => khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn mới.

=> Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn mới.

Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn: khó khăn và biện pháp giải quyết của nghĩa quân.

Loigiaihay.comQuảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close