Lê Lợi tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

Tóm tắt mục 3. Lê Lợi tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 3

3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426)

- Tháng 9 - 1426, Lê Lợi chia làm 3 đạo quân tiến quân ra Bắc.

+ Đạo thứ nhất tiến quân giải phóng Tây Bắc, ngăn chặn viện binh giặc từ Vân Nam.

+ Đạo thứ hai giải phóng hạ lưu sông Nhị, ngăn chặn đường rút quân của giặc từ Nghệ An về Đông Quan, chặn viện binh từ Quảng Tây sang.

+ Đạo thứ ba tiến thẳng ra Đông Quan.

- Kết quả: nghĩa quân thắng nhiều trận lớn, địch cố thủ trong thành Đông Quan.

=> Cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn phản công.

ND chính

Diễn biến cuộc tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối năm 1426) của quân Lam Sơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close