Những cuộc phát kiến lớn về địa lí

Tóm tắt mục 1. Những cuộc phát kiến lớn về địa lí. Từ giữa thế kỉ XV, do yêu cầu phát triển của sản xuất nên các thương nhân

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a, b

a) Nguyên nhân:

- Từ giữa thế kỉ XV, sản xuất phát triển nhu cầu về vốn, nguyên liệu và thị trường tăng cao.

- Nhu cầu tìm kiếm con đường hàng hải mới từ phương Tây sang Ấn Độ và các nước phương Đông.

b) Điều kiện:

- Sự phát triển của kĩ thuật hàng hải và kĩ thuật đóng tàu.

- Kim chỉ nam (la bàn) do người Trung Quốc phát minh được sản xuất rộng rãi.

- Kiến thức địa lý về trái đất được mở rộng nhất là biết được trái đất hình tròn.

Tàu Caraven

Mục c

c) Các cuộc phát kiến địa lý lớn:

- Năm 1487, B. Đi-a-xơ đi vòng quanh điểm cực Nam châu Phi, tìm ra mũi Hảo Vọng.

- Năm 1497, Va-xcô đơ Ga-ma chỉ huy đoàn tàu từ Lisbon đến mũi Hảo Vọng. Đến năm 1498, cập bến Ca-li-cút ở phía tây nam Ấn Độ.

- Năm 1492, C.Cô-lôm-bô “tìm ra” châu Mĩ.

- Từ 1519 - 1522, Ph.Ma-gien-lan thực hiện chuyến đi vòng quanh Trái đất.

Mục d

d) Hậu quả:

- Tìm ra những con đường hàng hải mới từ Đông sang Tây.

- Thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển, mở rộng thị trường buôn bán.

- Đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu nguồn nguyên liệu quý giá, những kho vàng bạc, châu báu khổng lồ, thị trường rộng lớn.

- Dẫn tới sự ra đời của Chủ nghĩa thực dân.

ND chính

Những cuộc phát kiến lớn về địa lí: nguyên nhân, điều kiện, các cuộc phát kiến địa lí lớn và hệ quả.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close