Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Hoàn cảnh:

- Quá trình tích lũy vốn và nhân công hình thành.

+ Sau các cuộc phát kiến địa lý, quý tộc và thương nhân châu Âu ra sức cướp bóc của cải, tài nguyên các nước thuộc địa và giàu lên nhanh chóng.

+ Trong nước: cướp đoạt ruộng đất, đuổi nông nô ra khỏi lãnh địa.

+ Nông nô phải làm thuê trong các xí nghiệp của tư sản.

Mục b

b) Tình hình kinh tế - xã hội:

- Kinh tế: Tư sản mở rộng kinh doanh, lập các xưởng sản xuất quy mô lớn, các công ty thương mại và những đồn điền rộng lớn.

- Xã hội: hình thành 2 giai cấp cơ bản Tư sản và Vô sản.

=> Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành.

ND chính

Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu: hoàn cảnh lịch sử và tình hình kinh tế - xã hội.

Sơ đồ tư duy về Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu


Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close