Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu?

Giải bài tập 1 trang 8 SGK Lịch sử 7

Quảng cáo

Đề bài

Các cuộc phát kiến địa lí đã tác động thế nào đến xã hội châu Âu?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 7 trang 6, 7 để đánh giá, nhận xét. 

Lời giải chi tiết

Những cuộc phát kiến địa lí đã:

- Góp phần thúc đẩy thương nghiệp phát triển và đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá: trầm hương, kỳ nam, gia vị (tiêu,v.v..)...

- Mang lại vàng bạc, châu báu khổng lồ: Trung Quốc

- Xâm lược các vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và châu Mĩ.

⟹ Thúc đẩy quá trình sản xuất Tư bản chủ nghxia nhanh hơn, các nước Tư bản chủ nghĩa sau giai đoạn này bước nhanh sang giai đoạn Đế quốc chủ nghĩa.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close