Nhà Lý được thành lập như thế nào?

Nhà Lý được thành lập như thế nào ?

Quảng cáo

Đề bài

Nhà Lý được thành lập như thế nào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 35 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua, là một ông vua tàn bạo nên trong triều ai cũng căm phẫn.

- Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời, các tăng sư và đại thần đứng đầu là sư Vạn Hạnh, Đào Cam Mộc đã tôn Lý Công Uẩn lên ngôi. Nhà Lý thành lập.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close