Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Lý.

Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Lý.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời Lý.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 36 để trả lời.

Lời giải chi tiết

 

Sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lý

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close