Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Quảng cáo

Đề bài

Tại sao nhà Lý lại giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 36 để lí giải. 

Lời giải chi tiết

Nhà Lý giao các chức vụ quan trọng cho những người thân cận nắm giữ, vì:

- Nhà Lý muốn tập trung quyền lực để xây dựng và củng cố chính quyền của dòng họ mình

- Nền giáo dục Nho học thời kì này chưa phát triển. Việc tuyển chọn quan lại chủ yếu bằng hình thức tiến cử, tập ấm.

- Củng cố thêm sự ổn định của đất nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close