Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923)

Tóm tắt mục I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923). Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước đế quốc thắng trận

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục I

I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923)

- Ngày 18 - 6 - 1919, gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Véc-xai.

- Tháng 7 - 1920, đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.

- Tháng 12 - 1920, tham dự Đại hội của Đảng Xã hội Pháp tại Tua, bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp

- Năm 1921, tham gia sáng lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pa-ri.

- Xuất bản báo Người cùng khổ, tham gia viết bài cho các báo Nhân đạo của Đảng Cộng sản Pháp, Đời sống công nhân, viết sách Bản án chế độ thực dân Pháp và bí mật chuyển về Việt Nam.

ND chính

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923).

Loigiaihay.com

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917 - 1923)

loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close