Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)

Tóm tắt mục III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục III

III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu.

- Tháng 6 - 1925, thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên với nồng cốt là tổ chức Cộng Sản đoàn.

- Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ.

- Năm 1925, xuất bản báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

- Năm 1927, xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh.

- Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa”.

* Tác dụng và ý nghĩa của phong trào "vô sản hóa"

- Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển về chất.

- Bước chuẩn bị về tổ chức cho thành lập chính đảng của giai cấp vô sản Việt Nam.

ND chính

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925); Tác dụng và ý nghĩa của phong trào "vô sản hóa".

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close