Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)

Tóm tắt mục II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924). Tháng 6 - 1923, Nguyễn Ái Quốc rời nước Pháp sang Liên Xô

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục II

II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)

- Tháng 6 - 1923, sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành.

- Năm 1924, tham dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.

ND chính

Tóm tắt những hoạt động chính của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924).

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close