Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 34 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Nêu vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 36 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Vai trò của C. Mác trong việc thành lập Quốc tế thứ nhất:

- Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội để thành lập Quốc tế thứ nhất.

- Đứng đầu ban lãnh đạo, đưa Quốc tế thứ nhất chống lại những tư tưởng sai lệch, thông qua các nghị quyết đúng đắn.

- Đóng vai trò trung tâm thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế.

⟹ Vì vậy, C.Mác được xem là “linh hồn của Quốc tế thứ nhất”.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close