Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 31 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Nêu điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 31 để so sánh, đánh giá.

Lời giải chi tiết

Điểm giống nhau trong tư tưởng của Mác và Ăng-ghen:

- Nhận thức rõ được bản chất của chế độ tư bản

- Cảm thông với nỗi thống khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

- Cùng có tư tưởng đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản bất công, xây dựng một xã hội bình đẳng.

- Cả Mác và Ăng – ghen đều thấy được vai trò của giai cấp vô sản là lực lượng giải phóng  loài người, giải phóng giai cấp khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close