Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của vua Lan Xang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 52, 53 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Đối nội: Các vua Lan Xang chia đất nước thanh các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

* Đối ngoại:

- Các vua Lan Xang luôn chú ý giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giếng.

- Đồng thời, cũng cương quyết chiến đấu chống quân xâm lược Mi-an-ma vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close