Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 139, 140 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Lòng yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta bao gồm:

- Đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm.

- Biết ơn các vị anh hùng có công với nước.

- Căm thù giặc, ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược để giành và giữ gìn độc lập.

- Phát triển kinh tế để phục vụ cuộc công cuộc kháng chiến.

- Yêu nước thương dân của giai cấp thống trị.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài