Nêu một số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định

Nêu một số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định

Quảng cáo

Đề bài

Nêu một số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định.

Lời giải chi tiết

Không khí được bơm vào bóng bay, phao tắm, lốp xe,.. Mỗi vật có một hình dạng khác nhau. Chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài