Mô tả hiện tượng xảy ra ở hình 2b và 2c

Mô tả hiện tượng xảy ra ở hình 2b và 2c

Quảng cáo

Đề bài

Hình 2a vẽ sơ đồ của một chiếc bơm tiêm đã được bịt kín ở đầu dưới.

Mô tả hiện tượng xảy ra ở hình 2b và 2c.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em quan sát hình trên sơ đồ trên để trả lời. Hình 2b có hiện tượng gì? Và hình 2c có hiện tượng gì?

Lời giải chi tiết

+Trong chiếc bơm tiêm này chứa đầy không khí.

+Trong vỏ bơm vẫn còn chứa không khí.

+Thân bơm trở về vị trí ban đầu, không khí cũng trở về dạng ban đầu khi chưa ấn thân bơm vào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close