Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này

Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này

Quảng cáo

Đề bài

Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này. 

Lời giải chi tiết

Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close