Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống

Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống

Quảng cáo

Đề bài

Nêu một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em thường thấy mọi người ứng dụng tính chất không khí vào đời sống qua những hoạt động nào?

Lời giải chi tiết

Một số ví dụ về việc ứng dụng một số tính chất của không khí trong đời sống: bơm bóng bay, bơm xe, phao tắm, làm bơm tiêm,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close