Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không ? Tại sao ?

Giải bài tập 2 trang 82 SGK Lịch sử 10. Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không ? Tại sao ?

Quảng cáo

Đề bài

Mục đích của chính sách đô hộ đó có thực hiện được không? Tại sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 82 và suy luận để trả lời.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Mục đích của chính quyền đô hộ: đồng hóa nhân dân ta để dễ cai trị, biến nước ta trở thành một quận huyện của Trung Quốc. Tuy nhiên, mục đích ấy không thể thực hiện được. Vì:

- Chính quyền đô hộ tăng cường việc cai trị trực tiếp tới cấp huyện, tổ chức các đơn vị hành chính đến cấp hương, xã, nhưng không khống chế nổi các làng xóm người Việt. Làng xóm trở thành nơi xuất phát các cuộc đấu tranh giành độc lập.

- Nhân dân ta biết tiếp nhận và “Việt hoá” những yếu tố tích cực của nền văn hoá Trung Hoa.

- Nhân dân ta luôn có ý thức giữ gìn bảo tồn văn hóa dân tộc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close