Lý thuyết phong trào công nhân và sự ra đời chủ nghĩa Mác

Lý thuyết phong trào công nhân và sự ra đời chủ nghĩa Mác

Quảng cáo

I. Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XX

1. Phong trào đập phá máy móc và đốt công xưởng

 

a. Nguyên nhân

- Thời gian làm việc của công nhân từ 12 – 16 giờ/ngày.

- Đồng lương chết đói.

- Điều kiện làm việc rất tồi tàn.

=> Công nhân >< tư sản.

b. Các hình thức đấu tranh đầu tiên

Đập phá máy móc, đốt công xưởng => bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm.

=> Lập các công đoàn.

2. Phong trào công nhân trong những năm 1830 – 1840

*Sự phát triển của phong trào mang yếu tố chính trị

*Kết quả: thất bại, do:

- Lỏng lẻo, thiếu sự liên kết.

- Chưa có đường lối chính trị đúng đắn.

*Ý nghĩa:

- Cổ vũ mạnh mẽ các cuộc đấu tranh về sau của giai cấp công nhân.

- Là cơ sở lí luận cách mạng sau này.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close