Lý thuyết. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

1. Hình trụ Khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định ta thu được một hình trụ.

Quảng cáo

1. Hình trụ

Khi quay hình chữ nhật \(ABCD\) một vòng quanh cạnh \(CD\) cố định ta thu được một hình trụ.

- Hai đáy là hình tròn bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song.

- \(DC\) là trục của hình trụ.

- Các đường sinh của hình trụ ( chẳng hạn \(EF\)) vuông góc với hai mặt đáy.

Độ dài đường sinh cũng là độ dài đường cao của hình trụ.

2. Diện tích xung quanh của hình trụ: 

 Hình trụ có \(r\) là bán kính đường tròn đáy, \(h\) là chiều cao thì có 

Diện tích xung quanh là: \({S_{xq}} = 2πrh\)

Diện tích 2 đáy là:  \(S_{2đáy}=2 \pi r^2\) 

Diện tích toàn phần là: \({S_{tp}} = 2πrh + 2πr^2\)

3. Thể tích hình trụ

Công thức tính thể tích hình trụ: \(V= Sh = πr^2h\)

(\(S\) là diện tích đáy, \(h\): là chiều cao)

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close