Lý thuyết độ dài đường tròn, cung tròn

Công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.

Độ dài \(C\) của một đường tròn có bán kính \(R\) được tính theo công thức: \(C = 2\pi R\)

Nếu gọi \(d\) là đường kính đường tròn \((d=2R)\) thì \(C = πd\)

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính \(R\), độ dài \(l\) của một cung có số đo \(n^0\) được tính theo công thức: \( l\)= \(\dfrac{\pi Rn}{180}\).         

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải