Lý thuyết diện tích hình tròn, hình quạt tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn.

Quảng cáo

1. Công thức tính diện tích hình tròn.

Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức 

                                 \(S = π. R^2\)

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.

Trong hình tròn bán kính \(R\) diện tích hình quạt \(n^0\) được tính theo công thức:

                        \(S = \dfrac{\pi R^{2}n}{360}\) hay \(S = \dfrac{l\pi }{2}\)

(\(l\) là độ dài cung \(n^0\) của hình quạt)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài