Lý thuyết Điểm. Đường thẳng Toán 6 Cánh diều

Lý thuyết Điểm. Đường thẳng Toán 6 Cánh diều ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu

Quảng cáo

1. Điểm

- Điểm là một khái niệm cơ bản của hình học, ta không định nghĩa điểm mà chỉ hình dung nó, chẳng hạn bằng một hạt bụi rất nhỏ, một chấm mực trên mặt giấy,...
- Người ta thường dùng các chữ cái in hoa A, B,C, X, Y,.. để đặt tên cho điểm.

Quy ước: Khi nói 2 điểm mà không nói gì thêm, ta hiểu đó là 2 điểm phân biệt

2. Đường thẳng

Đường thẳng không bị giới hạn về 2 phía

3. Điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng

Điểm A thuộc đường thẳng d, kí hiệu \(A \in a\)

Điểm B không đường thẳng d, kí hiệu là \(B \notin a\)

Có vô số điểm thuộc đường thẳng

Để nhấn mạnh hai phía của đường thẳng, người ta còn dùng hai chữ in thường để đặt tên, ví dụ đường thẳng xy (hoặc yx)

4. Đường thẳng đi qua 2 điểm

Có 1 và chỉ 1 đường thẳng đi qua 2 điểm A và B

Đường thẳng đi qua 2 điểm A, B được gọi đường thẳng AB hay đường thẳng BA

5. Ba điểm thẳng hàng

     •  Ba điểm phân biệt A, B, C cùng thuộc một đường thẳng được gọi là ba điểm thẳng hàng.

     •  Ba điểm phân biệt D, E, F không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào được gọi là ba điểm không thẳng hàng.

Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Quảng cáo
close