Luyện tập và vận dụng trang 44 chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

Lập bảng thống kê về một số di sản tiêu biểu của Việt nam được UNESCO ghi danh theo gợi ý dưới đây. Ngoài các di sản đã được UNESSCO ghi danh, em hãy kể tên những di sản tiêu biểu khác ở địa phương em hoặc ở Việt Nam theo loại hình. Theo em, những di sản của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triến của đất nước và cộng đồng sinh sống ở vùng di sản. Nếu là đại diện cho học sinh Việt Nam giới thiệu về một di sản nổi tiếng của đất nước với bạn bè quốc tế, em sẽ chọn di sản nào.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 44 chuyên đề Lịch sử 10

1. Lập bảng thống kê về một số di sản tiêu biểu của Việt nam được UNESCO ghi danh theo gợi ý dưới đây:

TT

Tên di sản

Địa điểm (tỉnh/thành phố)

Loại hình di sản

       


Lời giải chi tiết:

STT

Tên di sản

Địa điểm (tỉnh/thành phố)

Loại hình di sản

1

 Quần thể di tích Cố đô Huế

 Tình TT Huế

 Di sản văn hóa thế giới

2

 Vịnh Hạ Long

 Tỉnh Quảng Ninh

Di sản thiên nhiên thế giới

3

 Khu di tích Chăm Mỹ Sơn

 Tỉnh Quảng Nam

 Di sản văn hóa thế giới

4

 Đô thị cổ Hội An

 Tỉnh Quảng Nam

 Di sản văn hóa thế giới

5

 Phong Nha - Kẻ Bàng

 Tỉnh Quảng Bình

Di sản thiên nhiên thế giới

6

 Hoàng thành Thăng Long

 TP Hà Nội

 Di sản văn hóa thế giới

7

 Thành nhà Hồ

 Tỉnh Thanh Hóa

 Di sản văn hóa thế giới

8

 Quần thể danh thắng Tràng An

 Tỉnh Ninh Bình

 Di sản hỗn hợp

Câu 2

2. Ngoài các di sản đã được UNESSCO ghi danh, em hãy kể tên những di sản tiêu biểu khác ở địa phương em hoặc ở Việt Nam theo loại hình. 

Lời giải chi tiết:

Những di sản tiêu biểu khác: Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, Dinh Độc Lập, Đô thị cổ Hội An,...


Câu 3

Theo em, những di sản của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triến của đất nước và cộng đồng sinh sống ở vùng di sản? Em cần làm gì để góp phần giữ gìn và phát huy giá trị của các di sản. 

Lời giải chi tiết:

- Ý nghĩa của các di sản:

+ Là tài sản vô giá của cộng đồng, dân tộc, tạo nên giá trị cốt lõi của cộng đồng, dân tộc đó

+ Góp phần tạo ra sinh kế cho cá nhân và cộng đồng; là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia

+ Góp phần thúc đẩy hòa bình và tinh thần đoàn kết giữa các quốc gia thông qua quá trình giao lưu cũng như tôn trọng đa dạng văn hóa

+ Đóng góp thiết thức vào quá trình bảo vệ môi trường.

- Các biện pháp góp phần giữ gìn và phát huy giá trị di sản mà bản thân em có thể thực hiện:

+ Tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu các giá trị của những di sản văn hóa tiêu biểu của địa phương đang sinh sống và của Việt Nam

+ Tuyên truyền cho người thân, bạn bè để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản

+ Tuyên truyền, quảng bá các giá trị của di sản văn hóa thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook; Tick Tock; Youtube…

+ Lên án, tố cáo các hành vi xâm phạm đến di sản văn hóa…

? mục Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 44 chuyên đề Lịch sử 10

Nếu là đại diện cho học sinh Việt Nam giới thiệu về một di sản nổi tiếng của đất nước với bạn bè quốc tế, em sẽ chọn di sản nào? Vì sao? Tìm hiểu thông tin và giới thiệu về di sản đó theo cách của em (làm bài thuyết trình, xây dựng đoạn phim ngắn, thiết kế đồ họa,...)

Lời giải chi tiết:

Nếu là đại diện cho học sinh Việt Nam giới thiệu về một di sản nổi tiếng của đất nước với bạn bè quốc tế, em sẽ chọn di sản Vịnh Hạ Long

Video: https://youtu.be/ZMeCJko7uVg

  • III. Một số di sản văn hóa tiêu biểu ở Việt Nam trang 31, 32, 33 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

    Dựa vào lược đồ Hình 16 (tr.32), em hãy xác định vị trí phân bố của một số di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu ở Việt Nam. Giới thiệu giá trị nổi bật của một di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu (tự chọn). Dựa vào lược đồ Hình 16 (tr.32) em hãy kể tên, xác định vị trí của một số di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Việt Nam. Em hãy lựa chọn giới thiệu một di sản văn hóa vật thể tiêu biểu nhất. Thông qua một ví dụ cụ thể, giải thích vì sao các di sản được phân loại là di sản thiên nhiên/ di sản h

  • II. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trang 27, 28, 29 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

    Bảo tồn di sản văn hóa là gì. Hãy phân tích mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.Lấy ví dụ minh họa. Phân tích cơ sở khoa học của công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Em hãy cho biết những có sở khoa học nào không được tuân thủ trong quá trình bảo tồn di sản Thung lũng En-bơ (Đức). Nêu một số giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Thông qua sự kiện UNESCO ghi danh Hát Xoan là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hãy cho biết

  • I. Di sản văn hóa trang 24, 25, 26 Chuyên đề học tập Lịch sử 10 Kết nối tri thức

    Dựa vào thông tin trong mục a em hiểu thế nào là di sản văn hóa. Nêu ý nghĩa của di sản văn hóa và lấy ví dụ để chứng minh cho từng ý nghĩa đó. Di sản văn hóa gồm những loại nào. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc phân loại di sản văn hóa. Phân tích mục đích và ý nghĩa của việc xếp hạng di tích lịch sử- văn hóa. Thảo luận và nêu ví dụ về từng loại di tích theo bảng xếp hạng ở trên.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close