Quảng cáo
 • Bài 1.18 trang 17

  Cho các biểu thức:

  Xem chi tiết
 • Bài 1.19 trang 18

  Trong một khách sạn có hai bể bơi dạng hình hộp chữ nhật. Bể thứ nhất có chiều sâu là 1,2 m, đáy là hình chữ nhật có chiều dài x mét, chiều rộng y mét. Bể thứ hai có chiều sâu là 1,5 m, hai kích thước đáy gấp 5 lần hai kích thước đáy của bể thứ nhất. a) Hãy tìm đơn thức (hai biến x và y) biểu thị số mét khối nước cần có để bơm đầy cả hai bể bơi. b) Tính lượng nước bơm đầy hai bể nếu x=5 m, y=3 m.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 1.20 trang 18

  Tìm bậc của mỗi đa thức sau rồi tính giá trị của chúng tại x=1;y=-2.

  Xem chi tiết
 • Bài 1.22 trang 18

  Từ một miếng bìa, người ta cắt ra hai hình tròn có bán kính x centimet và y centimet.

  Xem chi tiết