Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính.

Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính. Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản hữu tính?

Quảng cáo

Đề bài

Lấy ví dụ về một số loài động vật có sinh sản hữu tính. Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà dưới đây, cho biết thế nào là sinh sản hữu tính?

Lời giải chi tiết

- Một số loài sinh sản hữu tính: Trâu, bò, người,..

- Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra các cá thể mới, có sự tham gia của giao tử đực với giao tử cái.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài