Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm tiến hóa thông qua hình thức sinh sản từ động vật thấp đến cao.

Lời giải chi tiết

- Thụ tinh ngoài (sự thụ tinh xảy ra ngoài cơ thể, phương thức nguyên thủy nhất, ít kết quả) → Thụ tinh trong (sự thụ tinh xảy ra bên trong cơ thể, các giao tử được bảo vệ trong cơ quan sinh dục, nên hiệu quả thụ tinh cao).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài