Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính.

Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào các kiến thức đã học, cho biết có những hình thức thụ tinh nào trong sinh sản hữu tính.

Lời giải chi tiết

- Thụ tinh ngoài (sự thụ tinh xảy ra ngoài cơ thể, phương thức nguyên thủy nhất, ít kết quả) → Thụ tinh trong (sự thụ tinh xảy ra bên trong cơ thể, các giao tử được bảo vệ trong cơ quan sinh dục, nên hiệu quả thụ tinh cao).

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài