Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy :

Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy :

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát sơ đồ sinh sản hữu tính ở gà hãy :

    - Ghi chú các giai đoạn sinh sản hữu tính ở gà vào các ô hình chữ nhật trên sơ đồ. (tự điền)

    - So sánh số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào trứng, tinh trùng và hợp tử.

    - Nhờ những quá trình nào mà cá thể con cũng có bộ nhiễm sắc (2n) giống bộ nhiễm sắc thể của bố mẹ (2n)


Lời giải chi tiết

(1) là Hình thành tinh trùng, trứng

(2) là Thụ tinh

(3) là Phát triển phôi

- Số nhiễm sắc thể trong: tế bào trứng (n), tinh trùng (n), hợp tử (2n)

- Nhờ kết hợp của 3 quá trình: nguyên phân, giảm phân và thụ tinh

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài