Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 26 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Lập niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX. Những cuộc cách mạng tư sản này đưa đến những kết quả gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk trang 24-26 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Niên biểu các cuộc cách mạng tư sản ở Châu Âu trong những năm 60 của thế kỉ XIX:

Thời gian

Sự kiện

Từ năm 1859 - 1870

Vương quốc I-ta-li-a được thống nhất

Từ năm 1864 - 1871

Quá trình thống nhất nước Đức

Năm 1861

Cải cách nông nô ở Nga

* Kết quả:

- Những cuộc cách mạng tư sản này đã củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, làm rung chuyển chế độ phong kiến ở Châu Âu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close