Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Giải bài tập 1 trang 55 SGK Lịch sử 8

Quảng cáo

Đề bài

Lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 51-55 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật, khoa học, văn học, nghệ thuật

trong các thế kỉ XVIII - XIX

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close